Styret

Endre Røsjø,
Styreleder

Endre Røsjø er en norsk investor og aktiv eier innenfor en rekke industrier; shipping, eiendom, olje og energi, media og verdipapirer.  Han utdannet på NHH og innehar en MBA fra Harvard.  Han er styreleder og eneeier av Centennial AS og Pinemont Securities Ltd, medlem av London Stock Exchange.

Henning Oldendorff

Henning Oldendorff er eneeier og styreleder i Egon Oldendorff GmbH & Co KG, som eier Oldendorff Carriers, en ledende internasjonal operatør og skipseier innen tørrbulk, med en årlig omsetning på cirka 4 milliarder dollar og med rundt 4.000 ansatte.

Nikolaus Oldendorff

Nikolaus Oldendorff er eier av det ledende tyske rederiet Reederei Nord GmbH. Han har en Master of Science fra CASS i London, Shipping and Trading. Før han begynte i Reederei Nord i 2010, hadde han forskjellige stillinger i internasjonal shipping og maritim industri; Aker Yards, Bocimar, Maersk Broker og Deutsche Schiffsbank.

Magnus Leonard Roth

Magnus Leonard Roth har lang erfaring fra maritime sektor. Han var med å grunnlegge Ocean Trawlers som ble en ledende aktør innen industrielt fiske i perioden 1997-2016 og hadde ledende posisjoner i dette selskapet. Han er en aktiv investor i norsk og internasjonal shipping.

Karin S. Thorburn

Karin S. Thorburn er professor i finans ved NHH og professor II ved The Wharton School of University of Pennsylvania i USA. Hun er styremedlem i Global LNG Services AS og SEB Investment Management AB, og var tidligere styremedlem i Nordea Bank Norge ASA. I 2016 var hun medlem av Mork-utvalget, som vurderte aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Hun har en doktorgrad i finans fra Stockholm School of Economics. 

Ingrid Elvira Leisner

Ingrid Elvira Leisner har årelang erfaring som styremedlem og leder av revisjonskomitéer fra en rekke styrer innen sektorer som shipping, farmasi og olje. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Texas, USA.

Anne-Margrete Firing

Anne-Margrete Firing har en lang karriere innen skipsfinansiering. Hun startet sitt yrkesliv i rederivirksomhet innenfor regnskap og finans. Hun ble ansatt i shippingavdelingen i Nordea (daværende Christiania Bank) i 1984, og har frem til 2020 vært ansatt i banken. Anne-Margrethe har hatt en rekke ledende posisjoner blant annet Head of Syndication Shipping Department, COO Shipping Oil Services and International Division og vært leder for Nordeas utenlandske filialer.  Hun har vært medlem av bedriftsforsamlingene i Norsk Hydro ASA (2002-2018) og Equinor ASA (2007-2014). Anne-Margrethe har sin utdannelse fra NHH i Bergen (Foretaksøkonom).