Informasjon vedrørende koronaviruset

Koronaviruset skaper usikkerhet for oss alle. For noen næringer blir imidlertid konsekvensene av at samfunnet lukkes ned større enn for andre.

Norge har lovverk som sikrer solide banker som bidrar til trygghet for husholdninger, næringsliv og samfunnet som helhet. Dette gjør at vi er i stand til å håndtere kriser.

Bankenes Sikringsfond garanterer for to millioner NOK per kunde per bank. Maritime & Merchant Bank ASA er medlem av Bankenes Sikringsfond.

Vi er i full operativ drift med alle ansatte på hjemmekontor, og kan nås via e-post info@mmbank.no, eller telefon 22 39 83 70.