Som bank spiller vi en viktig rolle i kampen mot hvitvasking.

Kundeerklæring for privatkunder

Hvitvaskingslovens formål er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde, slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Banken vil fra tid til annen be om oppdatering av dine personlige opplysninger. Vi spør både eksisterende og nye kunder bl.a. om hvor pengene du har i banken kommer fra, hva de skal brukes til, og om du er en politisk eksponert person.

Når du svarer ønsker vi at du tar utgangspunkt i den informasjonen du har når det gjelder bruk av kontoen i dag og i året som kommer.

Vi behandler naturligvis all informasjon konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt, og informasjonen vil ikke bli brukt til andre formål.