Rutine for retting og sletting av personopplysninger

Rutinen beskriver hvordan Maritime & Merchant Bank ASA forholder seg til retting og sletting av personopplysninger innenfor lover, forskrifter og retningslinjer i finansbransjen.

Retting

Som registrert har du rett til å få uriktige eller mangelfulle personopplysninger rettet umiddelbart.

Sletting

Vi oppbevarer opplysninger om våre kunder for å svare på rettslige forpliktelser slik som bokføringsloven og bransjespesifikke lover som finansavtaleloven og finansforetaksloven. Innen 1 år etter den lovpålagte fristen skal alle personopplysninger som er behandlet med det aktuelle kundeforholdet slettes. Dette gjelder så langt det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at det er nødvendig å lagre personopplysninger lengre for å gjeldende eller forsvare et krav. Sletting av digitalt lagrede data i vårt kjernebanksystem utføres av SDC A/S, og Maritime & Merchant Bank ASA mottar informasjon om plan for sletting, omfang, endring av rutine, typer sletting og andre tjenester som kan inkluderes i databehandleravtalen. 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve sletting av personopplysninger på en rekke ulike grunnlag;

  • Personopplysninger som ikke lenger er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.
  • Den registrerte trekker tilbake samtykke og det ikke foreligger legitimt grunnlag for behandlingen.
  • Personopplysninger har blitt ulovlig behandlet.

Unntak fra sletting

Det ovennevnte gjelder ikke;

  • Dersom behandlingen går ut over banken sin lagringsplikt etter gjeldende lovverk.
  • Dersom behandlingen er nødvendig for etablering og utøvelse eller forsvar av rettslige krav.