Angrerettskjema

Du har 14 dagers (evt. 30 dagers) ubetinget angrerett.

Etter angrerettloven kan du som hovedregel gå fra avtaler som du har inngått med den næringsdrivende uten at dere har møttes fysisk (fjernsalg), for eksempel e-post, telefon, vanlig post, og avtaler som du har inngått med den næringsdrivende ved dørsalg, messesalg, gatesalg mv. (utenom faste forretningslokaler). Du kan bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever og på den måten som loven krever. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuell pensjonsordning (IPS) er fristen 30 dager. Salg utenom faste forretningslokaler av livsforsikring og IPS følger hovedregelen om 14 dagers angrerett. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten.

Du må gi den næringsdrivende melding om bruk av angreretten innen fristen. Det kan du gjøre på hvilken som helst måte. Det anbefales at du bruker dette skjemaet. Du har overholdt fristen dersom du har sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt angreskjemaet, sendt den per fax, e-post, via nettbank o.l.). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette.