Henrik Rese Bredesen, Vice President - Client Relations

Henrik Rese Bredesen startet i Maritime & Merchant Bank ASA i oktober 2019. Før Henrik startet i banken jobbet han for ABN AMRO Bank i Oslo med arrangering og strukturering av lån til både børslistede og private shippingselskaper. Han har en MSc i Financial Management fra University of Edinburgh Business School og en BSc i Maritime Business fra Southampton Solent University.