Christopher van der Lagen, Vice President - Client Relations

Christopher van der Lagen startet i Maritime & Merchant Bank ASA i August 2019. Før dette har han siden 2013 jobbet i ABN Amro Bank i Oslo med finansiering av shipping- og offshorekunder. Han har en bachelorgrad i Business and Economics fra BI i Oslo og en mastergrad i International Maritime Business fra Southampton Solent University.